en POLSKI
en ENGLISH
LOGO

Litera/Znak Tomasz Kipka

2017-07-19 08:24
Autor:


Retrospektywa to chyba za dużo powiedziane, ponieważ litery oraz inne znaki są fragmentem twórczości Tomasza, i wyłącznie one tworzą ekspozycję. Jest to jednak fragment niezwykle ważny dla autora.  



Rozpoczniemy od tych, które powstały jako pierwsze, cofniemy się do lat 90-tych, żeby w chronologicznym porządku dotrzeć do dnia dzisiejszego. To wystawa zorientowana na formę – kształt, konstrukcję, zapis, ale nie ignoruje znaczenia kolorów. Jeżeli kolor działa na nas najmocniej a paleta barw jest ograniczona, to znaczy, że decydująca staje się forma, a kolor powinien ją wspierać. W przeciwnym razie będzie przeszkadzać w odbiorze komunikatu. Autorskie litery prezentowane na wystawie powstały na potrzeby znaków i plakatów. Tomasz uważa, że znak nie powinien być wyłącznie atrakcyjną ilustracją. Znak to komunikat, za którym kryje się znaczenie podmiotu. Powinien umożliwić poznanie podmiotu zanim się z nim zetkniemy. Na wystawach zbiorowych w Muzeum Drukarstwa mogliśmy oglądać plakaty i książki zaprojektowane przez Tomasza Kipkę, po raz pierwszy mamy okazję poznać jego spojrzenie na literę i logo.

 

Tomasz Kipka, dr hab. Prowadzi zajęcia ze studentami, pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Projektowania Graficznego Instytutu Sztuki w Cieszynie (Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego) oraz jako prof. nadzw. w Wyższej szkole Technicznej w Katowicach. Jego studenci i absolwenci kwalifikują się do wystaw, zdobywają wyróżnienia i nagrody. Zajmuje się komunikacją i identyfikacją wizualną, grafiką wydawniczą i opakowaniami. Jego prace można spotkać pod marką Tecken. Laureat nagrody Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Grafików Projektantów ICOGRADA Excellence Award, międzynarodowego Grand Prix za plakat ekologiczny oraz Śląskiej Rzeczy. Organizator wystaw, w tym plakatu ekologicznego i jazzowego.

 





Litera/Znak





« powrót