en POLSKI
en ENGLISH
LOGO

RYLCEM ANDRZEJA JACKA BUCHAŃCA

2018-03-13 08:21
Autor:


Galeria „Przystanek Grafika” przy Muzeum Drukarstwa w Cieszynie zaprasza na wernisaż wystawy prac i spotkanie z krakowskim artystą-grafikiem Andrzejem Jackiem Buchańcem.

 Urodził się we Lwowie. Absolwent polonistyki i historii sztuki UJ. Doktoryzował się na Politechnice Krakowskiej z teorii konserwacji zabytków architektury. Pracował jako konserwator pozłotnik w Krakowie i w Warszawie. W czasie studiów, już w 1966 r. powstały jego pierwsze ekslibrisy. Dotąd, łącznie z małymi drukami bibliofilskimi, wykonał ich około 500. Tworzy linoryty, rzadziej drzeworyty. Wiele ekslibrisów tematycznie związanych jest z zawodem lub zamiło waniami adresata, np. winorośle i wino, muzyka, zabytki, falerystyka, numizmatyka, lub miasto, region (Dolny Śląsk, Wrocław, Kraków, Tarnów, Lwów). W twórczości odwołuje się także do sztuki ludowej, dawnej architektury, malarstwa i rzeźby, np. świątki, madonny, kapliczki, szopki. Prace jego znajdują się w prywatnych i publicznych zbiorach, takich jak Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Ossolineum, Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych, Muzeum Gutenberga w Moguncji. Wystawiał indywidualnie w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Tarnowie, Gliwicach oraz wystawach zbiorowych lub tematycznych w kraju i za granicą (m. in. w Chinach, na Tajwanie, w Niemczech, na Węgrzech, w Kanadzie). Uczestniczył w grupach miłośników ekslibrisu Krakowa, Tarnowa, Wrocławia. Od około 1990 r. uczestniczy w działalności Galerii Ekslibrisu Domu Kultury Kraków Podgórze. Wraz z żoną Małgorzatą brał udział w założeniu Koła Miłośników Ekslibrisu we Wrocławiu. Za swą twórczość wielokrotnie odznaczany m.in. Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami czy medalem „Honoris gratia”, zaś za rok 2016 Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie przyznała artyście nagrodę w dziedzinie kultury (kategoria „twórca“).

Wystawa prezentowana będzie od 15 marca do 17 kwietnia 2018 r. i dostępna w godzinach otwarcia Muzeum Drukarstwa, ul. Głęboka 50.

Zapraszamy

 

RYLCEM ANDRZEJA JACKA BUCHAŃCA« powrót