en POLSKI
en ENGLISH
LOGO

GRAFIKA POŁUDNIOWYCH SĄSIADÓW

2016-08-30 08:39
Autor:


W ramach I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego 2016 organizowana jest w części cieszyńskich wydarzeń, tym razem kulturalnych, wystawa przygotowana przez Muzeum Drukarstwa. Organizatorem Kongresu jest Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, inicjujące od 1989 r. kolejne interesujące programy, które prócz aktywizowania środowisk czechoznawczych, mają pobudzać zainteresowanie sprawami czeskimi.

 Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą twórczością czechosłowackich i czeskich grafików. Rozwój twórczy, dzieje czeskiej grafiki są zbliżone do losów grafiki polskiej. To niepowtarzalna okazja poznać prace klasyków, którzy wprowadzili grafikę Czech do znamienitych galerii świata. Lata sześćdziesiąte XX wieku, a następnie koniec lat 80. i 90. to nowe impulsy i nowe znaczące nazwiska zdobywające światowe uznanie i rozgłos. Poprzez małe formy graficzne i ekslibrisy wystawa stara się pokazać, jak zmieniała się „twarz” czechosłowackiej i czeskiej grafiki. Prezentujemy twórców, którzy zwłaszcza w ostatnich latach zdobywali nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych konkursach.
Można zobaczyć prace: Tadeusza Bergera, Pavla Hlavatego, Zbigniewa Kubeczki, Bronisława Liberdy, Jiřígo Neuwirta związanych ze Śląskiem Cieszyńskim.
Są też dzieła twórców odnoszących sukcesy w Polsce – Jiřígo Brázdy, Karela Demla, Jiřígo Boudy, Karla Beneša, Oldřicha Kulhánki, Martina Manojlína oraz Rea Šimlíkova. e
fka


Zapraszamy na wystawę do Galerii "Przystanek Grafika" od 08 do 15 września 2016 r. w godzinach otwarcia Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, ul. Głęboka 50
« powrót