en POLSKI
en ENGLISH
LOGO

Wycinki z istnienia z ekslibrisem w tle

2018-02-01 08:16
Autor:
Galeria „Przystanek Grafika” zaprasza na drugą już w tym roku ciekawą wystawę, pełnej zapału twórczego artystki.
Dorota Kędzior – łodzianko-cieszynianka, z wykształcenia biolog a z zamiłowania „rękodzielnik wszelki”. Spotkanie w 2007 r. z Martą Gołąb mistrzynią wycinanki żydowskiej, skierowało jej zainteresowania ku „artystycznemu niszczeniu papieru”. Przez 10 lat bardzo intensywnie zajmowała się wycinaniem, poszukiwaniem informacji o twórcach i technice oraz kolekcjonowaniem wycinanek polskich i wschodnioeuropejskich. W tym czasie miała kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych m.in.: „Białe kwiaty są najpiękniejsze”, „Pniem drzewa z gałęzią łączy się korzeń”, „Anioła wołam” „Gdzie indziej już jestem”, czy „Papier jest dobry na wszystko”. W swoich pracach testuje różne rozwiązania. W katalogu do wystawy w Karwinie napisano: „wycina, drze, dziurawi, gniecie i pali papier”. Fascynuje ją efekt 3D. Ostatnio także kolaże z użyciem papieru marmurkowego i czerpanego. Poszukiwania wycinankowe doprowadziły ją do ekslibrisów Krzysztofa Marka Bąka i Alfreda Gaudy. Wizyty w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie i zachwyt nad ekslibrisami zaowocowały stworzeniem cyklu ok. 30. ekslibrisów dla Zbigniewa Kubeczki, które dzięki uprzejmości właściciela będą pokazane na wystawie. Głównym tematem jest jednak cykl „Wycinki z istnienia”, którego idea opiera się na wielokrotnym wykorzystaniu fragmentów jednej tytułowej pracy w różnych kontekstach. Treść wycinanek można dowolnie interpretować, jednak odnosi się ona do sytuacji człowieka, jego życiowych uwikłań a nawet aspektów ekologicznych.
Można je odczytywać wg odczuć indywidualnych na wystawie czynnej od 8 lutego do 13 marca 2018 r. w godzinach otwarcia Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, ul. Głęboka 50TWÓRCY EKSLIBRISÓW NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM

2017-10-23 11:21
Autor:

Muzeum Drukarstwa, Galeria „Przystanek Grafika” zapraszają na swą ostatnią wystawę. Ostatnią w 2017 roku. Od początku 2018 r. zaproponujemy Państwu kolejne, ciekawe ekspozycje nie tylko grafiki, ale również prac technicznie jej bliskich.


...czytaj całość