en POLSKI
en ENGLISH
LOGO

ZAOLZIAK Z GDAŃSKA

2018-07-27 09:27
Autor:

TADEUSZ RAMIK urodził się w Karwinie na Zaolziu. Ukończył WPSW w Ostrawie. Członkiem Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego przy Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym zostaje w roku 1974.

 


...czytaj całość


ARTYSTA WSZECHSTRONNY - KAROL ŚLIWKA

2018-07-27 09:10
Autor:

Karol Śliwka, artysta wszechstronny z bardzo dużym dorobkiem twórczym. Popularne i napotykane codziennie znaki różnych instytucji i firm, zaskakują swą prostotą i czytelnością. Nie zawsze jesteśmy świadomi tego, że ich autorem i pomysłodawcą jest człowiek, którego być może wielokrotnie spotkaliśmy na swej drodze.

 

 


...czytaj całość