32767 Muzeum Drukarstwa w Cieszynie - Aktualności
en POLSKI
en ENGLISH
LOGO

JASNE KSZTAŁTY ŚWIATEŁ

2015-11-18 12:06
Autor:


Ryszard Baloń artysta grafik. Można stwierdzić, artysta spełniony. Posiada umiejętności i potrafi je przekazać. Przekazać słowem licznym swoim uczniom oraz w postaci artystycznej, tworząc małe formy techniką akwaforty z akwatintą. Wykorzystuje wszystkie techniki graficzne, również linoryt i drzeworyt. Jego prace są głęboko przemyślane, zaś kunszt wykonania przekłada się na czytelność dzieła. Wspomina – Kiedy w 1965 roku zostałem nauczycielem wychowania plastycznego, moje zainteresowania artystyczne zamienione zostały na edukacyjne. Powróciłem do grafiki i rysunku w latach siedemdziesiątych, pokonując samodzielnie trudne problemy warsztatowe i artystyczne, za co w 1985 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki nadało mi tytuł artysty grafika. Od tego czasu moja aktywność artystyczna znacznie wzrosła, co przełożyło się na wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz wyróżnień i nagród. Nie stronię od malarstwa. Szczególnie lubię rysunek pastelami. W metaforycznym rysunku wyrażam swój stosunek do człowieka i jego egzystencji. Suche pastele dają możliwość wykreowania szczególnej atmosfery, czasem bardzo tajemniczej. 40 lat mojej pracy artystycznej przyniosło 355 skatalogowanych ekslibrisów i małych grafik, wiele dużych form graficznych, niezliczoną ilość rysunków, pasteli i obrazów olejnych, które w większości znajdują swoje miejsce w kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą. Zapraszamy na wystawę twórczości Pana Ryszarda Balonia do Galerii „Przystanek Grafika” w godzinach otwarcia Muzeum Drukarstwa od 19 listopada do 18 grudnia 2015 r.

JASNE KSZTAŁTY ŚWIATEŁ

« powrót