en POLSKI
en ENGLISH
LOGO

Warsztaty

Pracownia graficzna założona została w roku 2004. Pomieszczenie, oprócz stanowisk do projektowania i wykonania prac graficznych, przystosowane jest do prowadzenia warsztatów introligatorskich. Warsztaty typograficzne odbywają się w zabytkowej zecerni i obejmują również zwiedzanie całej ekspozycji.

Warsztaty graficzne

Młodzi twórcy przygotowują własne projekty graficzne, które przenosząc następnie na odpowiedni materiał, tworzą matrycę. Z matryc zaś, na starej prasie graficznej, wykonują odbitki.

Program przystosowany jest również dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Warsztaty introligatorskie

Uczestnicy warsztatów poznają różne sposoby szycia nićmi i własnoręcznie wykonują notatnik. Uczą się też bezpiecznego używania narzędzi introligatorskich. Mogą też uzyskać informacje, np. jak samodzielnie naprawić uszkodzoną książkę.

Warsztaty typograficzne

Oferta kierowana do młodzieży szkół licealnych oraz studentów. To unikatowy na skalę krajową program uczący podstaw składu z pojedynczych czcionek. Uczestnicy wykonują własnoręcznie skład typograficzny, który następnie drukują archaiczną techniką.